Edukační program k filmu

VÁLEČNÝ ZPRAVODAJ

Vojtěch Ripka

Využití vzdělávacího potenciálu filmu

tři oblasti

 • Jak vzniká zpravodajství v ozbrojeném konfliktu
 • Válečný konflikt samotný
 • Tvorba dokumentárního filmu

Zpravodajství a média ve válce (na Ukrajině)

příklady

 • Jak zprostředkovat rozpoložení civilistů ve válce?
 • Jak se liší výkon náhodného pozorovatele od výkonu novináře?
 • V čem spočívá specifičnost práce pro rozhlas (zvuk)?
 • Kdo volí slovník, kterým se o konfliktech píše (a uvažuje)?

Válečný konflikt

příklady

 • Jak se projevuje válka v duchovním životě civilistů?
 • Jak mění válku sociální sítě?

Tvorba dokumentárního filmu

příklady

 • Jak tvůrci rozlišují mezi spotřebním charakterem zpráv a dlouhodobou výpovědní hodnotou dokumentárního filmu (vnímání času a významnosti)?
 • Jak vzniká zápletka filmu? Jak vybrat ze 100 hodin jednu?
 • Jak se liší pohled pozorovatele (štáb) a zpravodaje?

Principy vzdělávacího programu

 • Aktivní učení pomocí dovednostně založených lekcí. Pátrání, tvorba, rozhodnutí dělají žáci, učitel připravuje vzdělávací situaci a žákům pomáhá.
 • Plní současné (i uvažované budoucí) cíle kurikula v oblastech Mediální výchova a Člověk a společnost.
 • Práce s atraktivním a různorodým materiálem odpovídajícím věkové skupině a jejím zkušenostem a rozhledu. Výběr
  krátkých klipů z pracovního filmového materiálu je doplněn například zdroji ze sociálních sítí, úryvky odborných textů.
 • Založeno na setu interaktivních badatelských lekcí ve variantě online i offline.
 • Vedené badatelskými otázkami, které žáci řeší se zapojením vlastní kreativity.
 • Obsahuje učiteli poptávanou komponentu – návrh kriteriálního hodnocení.

Jak dostat k žákům?

 • Online lekce dostupné pro školy zdarma
 • Nabídka
  • seminářů pro učitele (Další vzdělávání pedagogických pracovníků)
  • seminářů ve školách – zkušení lektoři, tvůrci a přední novináři
 • Spolupráce se zavedenými poskytovateli vzdělávacích obsahů (Člověk v tísni, Občankáři.cz, Pedagogické fakulty, žurnalistika na FSV UK)

Ukázkové video

Ke stažení

Válečný zpravodaj
prezentace – česky

War Correspondent
presentation – English

Військовий кореспондент
Презентації – Українська

Válečný zpravodaj
edukační program – česky

War correspondent
educational program – English

Partneři

Producent (CZ)
Koproducent (SK)

Tento text vznikl díky podpoře Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

Podpořte nás

Pokud se Vám zdá projekt smysluplný a chcete film podpořit, můžete přispět finančním darem na účet:

2002468159/2010

Přispět můžete i pomocí platební brány:

Máte-li zájem o potvrzení o daru, o darovací smlouvu nebo se dokonce chcete stát partnery projektu, neváhejte nás kontaktovat.

Všem dárcům moc děkujeme za podporu!

Kontakt

Václav Flegl

Telefon

+420 777 958 788